SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
Östtyskland
Öst|­tysk·­land namn den östliga av de två tyska staterna under det kalla kriget
Ordform(er)
Östtysklandgrundform
Östtysklandsgenitiv