SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
öst-västlig
öst-väst·­lig hellre än öst|­väst·­lig adjektiv ~t ~a öst 2väst
Positiv
en öst-västlig (östvästlig) + substantiv
ett öst-västligt (östvästligt) + substantiv
den/det/de öst-västliga (östvästliga) + substantiv