SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
öva
öva verb ~de ~t träna sina färdigheter i: ​öva piano­spelförsöka förbättra färdigheten hos ngn: ​läraren övade dem i engelsk konversation⟨ngt åld.⟩ ut­öva: ​öva ut­pressning
Finita former
övarpresens aktiv
övaspresens passiv
övadepreteritum aktiv
övadespreteritum passiv
övaimperativ aktiv
Infinita former
att övainfinitiv aktiv
att övasinfinitiv passiv
har/hade övatsupinum aktiv
har/hade övatssupinum passiv
Presens particip
övande
Perfekt particip
en övad + substantiv
ett övat + substantiv
den/det/de övade + substantiv
öva in öva in el. (sällan) inöva ett piano­stycke
Infinita formeratt öva ininfinitiv aktivPresens participinövandePerfekt participen inövad + substantivett inövat + substantivden/det/de inövade + substantiv
öva sig öva: ​öva sig i piano­spel
Ordform(er)öva sig
öva upp förbättra genom övning: ​öva upp el. (sällan) uppöva räkneförmågan
Infinita formeratt öva uppinfinitiv aktivPresens participuppövandePerfekt participen uppövad + substantivett uppövat + substantivden/det/de uppövade + substantiv