SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
bebo
be·­bo verb bebodde, bebott, bebodd n. bebott, pres. bebor bo i el.
Finita former
beborpresens aktiv
bebospresens passiv
beboddepreteritum aktiv
beboddespreteritum passiv
beboimperativ aktiv
Infinita former
att beboinfinitiv aktiv
att bebosinfinitiv passiv
har/hade bebottsupinum aktiv
har/hade bebottssupinum passiv
Presens particip
beboende
Perfekt particip
en bebodd + substantiv
ett bebott + substantiv
den/det/de bebodda + substantiv