SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
befullmäktiga
be·­full·­mäkt·­iga verb ~de ~t ge full­makt åt, bemyndiga
Finita former
befullmäktigarpresens aktiv
befullmäktigaspresens passiv
befullmäktigadepreteritum aktiv
befullmäktigadespreteritum passiv
befullmäktigaimperativ aktiv
Infinita former
att befullmäktigainfinitiv aktiv
att befullmäktigasinfinitiv passiv
har/hade befullmäktigatsupinum aktiv
har/hade befullmäktigatssupinum passiv
Presens particip
befullmäktigande
Perfekt particip
en befullmäktigad + substantiv
ett befullmäktigat + substantiv
den/det/de befullmäktigade + substantiv