SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
besikta
be·­sikta verb ~de ~t besiktiga
Finita former
besiktarpresens aktiv
besiktaspresens passiv
besiktadepreteritum aktiv
besiktadespreteritum passiv
besiktaimperativ aktiv
Infinita former
att besiktainfinitiv aktiv
att besiktasinfinitiv passiv
har/hade besiktatsupinum aktiv
har/hade besiktatssupinum passiv
Presens particip
besiktande
Perfekt particip
en besiktad + substantiv
ett besiktat + substantiv
den/det/de besiktade + substantiv
besikta om besikta om el. ombesikta bilen
Infinita formeratt besikta ominfinitiv aktivPresens participombesiktandePerfekt participen ombesiktad + substantivett ombesiktat + substantivden/det/de ombesiktade + substantiv