SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
betänka
be·­tänka verb betänkte betänkt beakta, begrunda
Finita former
betänkerpresens aktiv
betänks (betänkes)presens passiv
betänktepreteritum aktiv
betänktespreteritum passiv
betänkimperativ aktiv
Infinita former
att betänkainfinitiv aktiv
att betänkasinfinitiv passiv
har/hade betänktsupinum aktiv
har/hade betänktssupinum passiv
Presens particip
betänkande
Perfekt particip
en betänkt + substantiv
ett betänkt + substantiv
den/det/de betänkta + substantiv
betänka sig tänka sig för; tveka
Ordform(er)betänka sig