SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
dissekera
dis·­sek·­era [‑seke´ra] verb ~de ~t skära sönder människo- el. djur­kropp för under­sökning el. under­visning; nog­grant under­söka; ​jfr dissektion
Finita former
dissekerarpresens aktiv
dissekeraspresens passiv
dissekeradepreteritum aktiv
dissekeradespreteritum passiv
dissekeraimperativ aktiv
Infinita former
att dissekerainfinitiv aktiv
att dissekerasinfinitiv passiv
har/hade dissekeratsupinum aktiv
har/hade dissekeratssupinum passiv
Presens particip
dissekerande
Perfekt particip
en dissekerad + substantiv
ett dissekerat + substantiv
den/det/de dissekerade + substantiv