SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
emballera
em·­ball·­era [em‑ el. am‑] verb ~de ~t slå in, förpacka
Finita former
emballerarpresens aktiv
emballeraspresens passiv
emballeradepreteritum aktiv
emballeradespreteritum passiv
emballeraimperativ aktiv
Infinita former
att emballerainfinitiv aktiv
att emballerasinfinitiv passiv
har/hade emballeratsupinum aktiv
har/hade emballeratssupinum passiv
Presens particip
emballerande
Perfekt particip
en emballerad + substantiv
ett emballerat + substantiv
den/det/de emballerade + substantiv