SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
exalterad
ex·­alt·­er·­ad adjektiv exalterat ~e över­spänd; hän­ryckt
Positiv
en exalterad + substantiv
ett exalterat + substantiv
den/det/de exalterade + substantiv