SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
examinera
ex·­am·­in·­era verb ~de ~t pröva, förhöraunder­söka och identifiera växt​ – Jfr examination.
Finita former
examinerarpresens aktiv
examineraspresens passiv
examineradepreteritum aktiv
examineradespreteritum passiv
examineraimperativ aktiv
Infinita former
att examinerainfinitiv aktiv
att examinerasinfinitiv passiv
har/hade examineratsupinum aktiv
har/hade examineratssupinum passiv
Presens particip
examinerande
Perfekt particip
en examinerad + substantiv
ett examinerat + substantiv
den/det/de examinerade + substantiv
examinera ut 100 civil­ingenjörer examinerades ut el. vanl. utexaminerades
Infinita formeratt examinera utinfinitiv aktivPresens participutexaminerandePerfekt participen utexaminerad + substantivett utexaminerat + substantivden/det/de utexaminerade + substantiv