SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
höja
höja verb höjde höjt göra högre; lyfta till högre nivå
Finita former
höjerpresens aktiv
höjs (höjes)presens passiv
höjdepreteritum aktiv
höjdespreteritum passiv
höjimperativ aktiv
Infinita former
att höjainfinitiv aktiv
att höjasinfinitiv passiv
har/hade höjtsupinum aktiv
har/hade höjtssupinum passiv
Presens particip
höjande
Perfekt particip
en höjd + substantiv
ett höjt + substantiv
den/det/de höjda + substantiv
höja sig lyftas till högre nivåvara högre el. bättre: ​höja sig över mängden
Ordform(er)höja sig
höja upp höja upp el. vanl. upphöja ngn till skyarna
Infinita formeratt höja uppinfinitiv aktivPresens participupphöjandePerfekt participen upphöjd + substantivett upphöjt + substantivden/det/de upphöjda + substantiv