SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
kompakt
kom·­pakt [‑pak´t] adjektiv; n. ~, ~a tät, massiv; samman­pressad, förhållandevis liten; intensiv
Positiv
en kompakt + substantiv
ett kompakt + substantiv
den/det/de kompakta + substantiv
den kompakte + maskulint substantiv
Komparativ
en/ett/den/det/de kompaktare + substantiv
Superlativ
är kompaktast
den/det/de kompaktaste + substantiv