SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
nedlägga
ned|­lägga el. ner|­lägga verb ‑lade, ‑lagt, ‑lagd n. ‑lagt, pres. ‑lägger döda djur: ​ned­lägga el. lägga ner en älglåta upp­höra: ​ned­lägga el. vanl. lägga ner ett före­tag; ​ned­lägga el. vanl. lägga ner vapnen ge uppägna: ​de ned­lade el. vanl. lade ner mycket arbete på projektet
Finita former
nedlägger (nerlägger)presens aktiv
nedläggs (nedlägges, nerläggs, nerlägges)presens passiv
nedlade (nerlade)preteritum aktiv
nedlades (nerlades)preteritum passiv
nedlägg (nerlägg)imperativ aktiv
Infinita former
att nedlägga (nerlägga)infinitiv aktiv
att nedläggas (nerläggas)infinitiv passiv
har/hade nedlagt (nerlagt)supinum aktiv
har/hade nedlagts (nerlagts)supinum passiv
Presens particip
nedläggande (nerläggande)
Perfekt particip
en nedlagd (nerlagd) + substantiv
ett nedlagt (nerlagt) + substantiv
den/det/de nedlagda (nerlagda) + substantiv
den nedlagde + maskulint substantiv