SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
omdirigera
om|­di·­rig·­era verb ~de ~t om­dirigera el. dirigera om trafiken
Finita former
omdirigerarpresens aktiv
omdirigeraspresens passiv
omdirigeradepreteritum aktiv
omdirigeradespreteritum passiv
omdirigeraimperativ aktiv
Infinita former
att omdirigerainfinitiv aktiv
att omdirigerasinfinitiv passiv
har/hade omdirigeratsupinum aktiv
har/hade omdirigeratssupinum passiv
Presens particip
omdirigerande
Perfekt particip
en omdirigerad + substantiv
ett omdirigerat + substantiv
den/det/de omdirigerade + substantiv