SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
resolvera
re·­solv·­era verb ~de ~t besluta, bestämma; av­göra
Finita former
resolverarpresens aktiv
resolveraspresens passiv
resolveradepreteritum aktiv
resolveradespreteritum passiv
resolveraimperativ aktiv
Infinita former
att resolverainfinitiv aktiv
att resolverasinfinitiv passiv
har/hade resolveratsupinum aktiv
har/hade resolveratssupinum passiv
Presens particip
resolverande
Perfekt particip
en resolverad + substantiv
ett resolverat + substantiv
den/det/de resolverade + substantiv