SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
slippa
slippa verb slapp, sluppit, pres. slipper inte behöva göra ngt
Finita former
slipperpresens aktiv
slipps (slippes)presens passiv
slapppreteritum aktiv
slappspreteritum passiv
slippimperativ aktiv
Infinita former
att slippainfinitiv aktiv
att slippasinfinitiv passiv
har/hade sluppitsupinum aktiv
har/hade sluppitssupinum passiv
Presens particip
slippande
slippa igenom komma i­genom spärr e.d.
Infinita formeratt slippa igenominfinitiv aktivPresens participigenomslippande
slippa lös bli fri
Infinita formeratt slippa lösinfinitiv aktivPresens participlösslippande