SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
synkronisera
syn·­kron·­is·­era verb ~de ~t åstad­komma sam­tidighet i; sam­ordna tidsmässigt
Finita former
synkroniserarpresens aktiv
synkroniseraspresens passiv
synkroniseradepreteritum aktiv
synkroniseradespreteritum passiv
synkroniseraimperativ aktiv
Infinita former
att synkroniserainfinitiv aktiv
att synkroniserasinfinitiv passiv
har/hade synkroniseratsupinum aktiv
har/hade synkroniseratssupinum passiv
Presens particip
synkroniserande
Perfekt particip
en synkroniserad + substantiv
ett synkroniserat + substantiv
den/det/de synkroniserade + substantiv