SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
utdebitera
ut|­deb·­it·­era verb ~de ~t ta ut som av­gift: ​ut­debitera el. debitera ut en summa
Finita former
utdebiterarpresens aktiv
utdebiteraspresens passiv
utdebiteradepreteritum aktiv
utdebiteradespreteritum passiv
utdebiteraimperativ aktiv
Infinita former
att utdebiterainfinitiv aktiv
att utdebiterasinfinitiv passiv
har/hade utdebiteratsupinum aktiv
har/hade utdebiteratssupinum passiv
Presens particip
utdebiterande
Perfekt particip
en utdebiterad + substantiv
ett utdebiterat + substantiv
den/det/de utdebiterade + substantiv