SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
vältra
vältra verb ~de ~t rulla; stjälpa
Finita former
vältrarpresens aktiv
vältraspresens passiv
vältradepreteritum aktiv
vältradespreteritum passiv
vältraimperativ aktiv
Infinita former
att vältrainfinitiv aktiv
att vältrasinfinitiv passiv
har/hade vältratsupinum aktiv
har/hade vältratssupinum passiv
Presens particip
vältrande
Perfekt particip
en vältrad + substantiv
ett vältrat + substantiv
den/det/de vältrade + substantiv
vältra sig liggande röra sig av och an
Ordform(er)vältra sig
vältra över momsen vältras över el. övervältras på konsumenterna
Infinita formeratt vältra överinfinitiv aktivPresens participövervältrandePerfekt participen övervältrad + substantivett övervältrat + substantivden/det/de övervältrade + substantiv