SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
vidmakthålla
vid·­makt|­hålla verb ‑höll, ‑hållit, ‑hållen ‑hållet ‑hållna, pres. ‑håller upprätt­hålla, bevara: ​vidmakt­hålla ngt el. (sällan) hålla ngt vid makt
Finita former
vidmakthållerpresens aktiv
vidmakthålls (vidmakthålles)presens passiv
vidmakthöllpreteritum aktiv
vidmakthöllspreteritum passiv
vidmakthållimperativ aktiv
Infinita former
att vidmakthållainfinitiv aktiv
att vidmakthållasinfinitiv passiv
har/hade vidmakthållitsupinum aktiv
har/hade vidmakthållitssupinum passiv
Presens particip
vidmakthållande
Perfekt particip
en vidmakthållen + substantiv
ett vidmakthållet + substantiv
den/det/de vidmakthållna + substantiv