SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
vikariera
vik·­ari·­era verb ~de ~t tjänst­göra som vikarie
Finita former
vikarierarpresens aktiv
vikarieraspresens passiv
vikarieradepreteritum aktiv
vikarieradespreteritum passiv
vikarieraimperativ aktiv
Infinita former
att vikarierainfinitiv aktiv
att vikarierasinfinitiv passiv
har/hade vikarieratsupinum aktiv
har/hade vikarieratssupinum passiv
Presens particip
vikarierande