SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ack interjektion sorgligt att säga som ut­tryck för sinnes­rörelse, ofta lättare ve­mod ngt högt.psykol.sociol.ack ja, tiden gårvi hade väntat oss en fin match, men ack ...sedan senare hälften av 1400-talet eller början av 1500-taletH[elige] Susos Gudeliga Snilles Väckarefornsv. akh; ev. lånat av lågty. ach med samma betydelse Ack i Arkadien även jag har varit, Varit där länge, varit där förgäves.Gunnar Wennerberg, Gluntarne (1849–51), nr 17