SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ackvire´ra verb ~de ~t ac·kvir·er·arbedriva ackvisition av formelltekon.JFRcohyponymanskaffa ackvirera nya upp­dragackvirera prao­platserackvirera ngtsedan 1664av lat. acqui´rere ’förvärva’ Subst.:vbid1-100526ackvirerande, vbid2-100526ackvirering; ackvisition