SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
adaptation [-∫o´n] substantiv ~en ~er ad·apt·at·ion·enan­passning admin.optik.tid.spec. pedag.process där en individ an­passas till om­givningen vanligen om barns ut­veckling spec. äv.ögats an­passning till o­lika ljus­styrka JFRcohyponymackommodation adaptation (av ngt) (till ngt)sedan 1903till adaptera