SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
adduktion [-∫o´n] substantiv ~en ~er ad·dukt·ion·enrörelse av en kropps­del in mot kroppens mitt­linje med.JFRcohyponymabduktion adduktion (av ngt)sedan 1929till lat. addu´cere ’spänna; dra samman; leda’