SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
aderton [a`dertån] räkneord ader|­tonar­ton högt.NollDe AdertonSvenska Akademienunder 1900-talet växte an­delen författare av De Aderton, för att vid seklets mitt ut­göra mer än hälften sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. adhartan, attartan, till atta ’åtta’ och -t(i)an ’tio­tal’; jfr tio, tonår