SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
a`dla verb ~de ~t adl·artill­erkänna adelskap vanligen för berömliga gärningar histor. i Sverigesamh.han adlades 1993 av drottning Elizabethäv. bildligtge högre värde JFRcohyponymförädla arbete och svårigheter adlar människoradla ngnsedan 1621till adel Subst.:vbid1-100720adlande