SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
administration [-∫o´n] substantiv ~en ~er ad·min·istr·at·ion·enplanmässig skötsel av löpande verksamhet om­fattande fördelning av arbets­uppgifter, an­svar för ekonomi etc.; särsk. på en institution, ett före­tag e.d. admin.rum.tid.JFRcohyponymförvaltning personaladministrationden offentliga administrationen kan sägas gälla allt ut­om lag­stiftning, rätt­skipning och direkt regeringsverksamhetnågot slags administration är nöd­vändig även i ett litet före­tagäv. mer konkret om förvaltande organisation, organ el. myndighet, dess personal el. lokaleri toppen av administrationentala med administrationengöra ett besök på administrationenibl. äv. om ministrar, (politiskt till­satta) förvaltnings­chefer, tjänste­män m.m., särsk. i USAofta best. f. Bushadministrationenadministration (av ngt)sedan ca 1820till administrera