SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
adversativ [ad´-el.-i´v] adjektiv ~t ad·vers·at·ivsom an­ger mot­sats eller in­skränkning om vissa sam­ordnande konjunktioner och mot­svarande satser admin.”men” är en adversativ konjunktionsedan 1820av lat. adversati´vus ’mot­stridande’; till advers