SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
affä`rsmässig adjektiv ~t af·färs·mäss·igsom stämmer över­ens med vinst­intresse el. all­männa ekonomiska principer admin.af.ekon.före­taget kunde bara an­lägga affärsmässiga syn­punkter på etableringen utom­landsstiftelsen drivs affärsmässigt (adv.)äv.bruklig i affärssammanhang före­taget måste göra sina in­köp enligt affärsmässiga regleräv. all­männaresom präglas av från­varo av känslor hon blev plötsligt saklig och affärsmässigsedan 1888