SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
agen`da [ag-] substantiv ~n agendor ag·end·an1fast­ställd ordning för samman­träde el. annan samman­komst admin.SYN.synonymdagordning komma upp på agendanstå på agendanvara på agendanäv. bildligt, spec. i ut­tryck för att ngt är aktuelltflykting­frågorna måste sättas högre på den politiska agendanspec. äv. med an­tydan om o­tillbörlig manipulation e.d.en dold agendaen hemlig agendaen agenda (för ngt)sedan 1903; 1650 i bet. ’kyrko­handbok’; 1990 i bildlig bemärkelseav lat. agen´da, plur., ’vad som bör göras’; till agera 2kalender för minnes­listor bok.tid.kontorsagendasedan 1991