SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
agera [age´-] verb ~de ~t ag·er·ar1aktivt in­gripa komm.SYN.synonymhandla 1 JFRcohyponymverka 1 agera kraft­fulltregeringen agerade för att få till stånd gemensamma EU-krav om alko­lås i bilaribl. i konstruktioner med objekthan agerade bulvan för NNagera (för ngn/ngt/att+V/SATS), agera (ngn)sedan 1655av lat. ag´ere ’sätta i rörelse; agera’; jfr exakt, examen, reagera, åka 2upp­träda på scen (och spela) i teatersammanhang o.d. scen.JFRcohyponymspela 2cohyponymframträda 1 hon hade inga problem att sjunga och agera sam­tidigtäv.till­fälligt verka som NN agerade en­väldig domare i tävlingenagera (ngn/ngt), agera (som ngn/ngt)agera bakom kulissernasekuliss sedan 1734Subst.:vbid1-101236agerande, vbid2-101236agering; aktion