SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
agglomeration [-∫o´n] substantiv ~en ~er ag·glomer·at·ion·enplats med samman­hängande tät­bebyggelse geogr.geol.samh.JFRcohyponymsamhälle 2cohyponymtätort byar och fiske­lägen har kallats agglomerationer när man inte velat betona organisations­formenäv. om stark koncentration av före­tag till ett om­rådeindustriella agglomerationeragglomeration (av ngt)sedan 1903