SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
agglutine´ra verb ~de ~t ag·glut·in·er·arklumpa i­hop spec. i med. och kem. samman­hangkem.med.ett medel som agglutinerar de röda blod­kropparnaäv.klumpa i­hop sig blod­kropparna agglutineraragglutinera (ngt)agglutinerande språksespråk 1 sedan 1828av lat. agglutina´re ’häfta vid’; jfr gluten Subst.:vbid1-101259agglutinerande, vbid2-101259agglutinering; agglutination