SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
agio [a´g-] substantiv ~t skillnad mellan kurs­värde och lägre nominellt värde hos värde­papper el. valuta ekon.JFRcohyponymdisagiocohyponympari sedan 1739av ita. ag(g)io med samma betydelse; trol. till grek. allage´ ’byte, växling’