SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
agnosticis´m [ag-] substantiv ~en a·gnost·ic·ism·enen filosofisk riktning som förnekar att kunskap om till­varons yttersta grunder är möjlig särsk. kunskap om Guds existens relig.sedan 1888till grek. ag´nostos ’o­känd’, till a- ’ej’ och gno´sis ’kunskap’; jfr gnosis