SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ajournera sig [a∫orne´-] verb ajournerade ajournerat a·journ·er·arav­brytas för att senare åter­upptas samh.tid.mötet ajournerade sigajournera sigsedan 1896Subst.:vbid1-883180ajournerande, vbid2-883180ajournering