SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
akademis´m substantiv ~en akadem·ism·enkonstnärlig smak­riktning som betonar traditionella (klassiska) ideal allmän kulturimpressionismen upp­stod i Frank­rike på 1870-talet, i revolt mot akademismensedan 1867