SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
akroba`tnummer substantiv akrobatnumret, plur. ~, best. plur. akrobatnumren akro·bat|­numr·etkortare, enhetligt av­snitt i en akrobats fram­trädande scen.sport.ofta ngt ut­vidgatmål­vaktens straff­räddning var ett verkligt akrobatnummersedan åtm. 1987