SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
-aktig adjektiviskt slutled ~t -akt·igmed subst., adj. el. verb som för­led som liknar den varelse, före­teelse, egenskap etc. som an­ges av för­ledet ofta ngt ned­sätt.NollJFRcohyponym-artad blåaktigdåraktigpojkaktigsnobbaktigsvinaktigsötaktigurskogsaktigspec. med avs. på ämneblyaktigglasaktigkalkaktigäv., särsk. när för­ledet betecknar ngt abstraktsom har fallenhet för eller benägenhet till det som an­ges av för­ledet läraktiglögnaktigskvalleraktigslösaktigtjänstaktigäv. mera all­mänt karakteriserande och försvagatdelaktiglivaktignöjaktigtvivelaktigvaraktigsedan ca 1430Själens tröstfornsv. -aktogher; av lågty. achtich med samma betydelse; av samma urspr. som -haftig i t.ex. manhaftig