SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
aktion [-∫o´n] substantiv ~en ~er akt·ion·enaktivt in­gripande ofta i kritisk situation av polis el. militär admin.jur.mil.JFRcohyponymhandling 1 protestaktionupprensningsaktionfackliga aktionermilitära aktionergå till aktiontrots brist på personal lyckades man genom­föra aktionenspec.(sjö)drabbning ngt åld.äv. ut­vidgatsätt att agera särsk. om skåde­spelares åt­börder och mimik regissören granskade kritiskt skåde­spelarnas aktionäv.å­tal in­för dom­stol särsk. för ämbets­brott äv. i fråga om for­don, maskiner e.d.verksamhet aktionsradiedet var intressant att se den stora gräv­maskinen i aktionen aktion (för/mot ngn/ngt/att+V/SATS)sedan 1892av lat. ac´tio ’handling’, till ag´ere ’handla’; jfr agera, aktie