SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
aktionsart [-∫o`ns-] substantiv ~en ~er akt·ions|­art·ensätt på vilket (viss) verbhandling försig­går i förhållande till tiden, handlingens på­börjande och av­slutande m.m. språkvet.språkvet.JFRcohyponymaspekt 2 verbet ”blinka” har momentan aktionsart och verbet ”sova” durativmomentan aktionsart an­ges i svenska ofta med verbpartikeln ”till”, som i ”slå till”sedan 1929