SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
albigens [-gen´s] substantiv ~en ~er el. albigenseralbigenser [-gen´s-]~n, plur. ~ albig·ens·en, albig·ens·ernan­hängare av en asketisk och kyrko­fientlig kristen rörelse under medel­tiden relig.yrk.albigenserkrigensedan 1635till Albi, namn på stad i södra Frank­rike