SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
alexandri´n substantiv ~en ~er alexandr·in·enett (äldre) vers­mått med sex­fotade jambiska vers­rader anv. främst i dramatik och längre berättande dikter litt.vet.JFRcohyponymtrimeter alexandrinen var populär på 1700-taletäv. om en­staka så­dan vers­rad el. taktTegnérs Svea är skriven på alexandriner(på) alexandrinersedan 1801av fra. alexandrin med samma betydelse (trol. där­för att vers­måttet an­vänts i en medel­tida dikt om Alexander den store)