SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
alkohol [al`-äv.-hå´l] substantiv ~en ~er alko·hol·en1knappast plur. en färg­lös vätska som in­går som den verksamma bestånds­delen i rus­drycker kokk.ämne.SYN.synonymetylalkoholsynonymetanol JFRcohyponymsprit alkoholförgiftningdet är o­lagligt att köra bil med mer än 0,2 promille alkohol i blodetäv. om mot­svarande rus­dryckalkoholpolitikmiss­bruk av alkoholsedan 1808av medeltidslat. al´cohol ’fint pulver’, spec. al´cohol vi´ni ’den finaste bestånds­delen i vin’; av arab. al-kuhl ’pulver av antimon’ 2typ av organisk förening som kan här­ledas ur enkla kol­väten med minst en väte­atom ut­bytt mot en hydroxylgrupp ämne.metylalkoholsedan 1877