SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
al´ster substantiv alstret, plur. ~, best. plur. alstren alstr·etprodukt särsk. av intellektuell el. konstnärlig verksamhet admin.af.JFRcohyponymverk 1cohyponymarbete 3 hennes litterära alstereleverna bi­drar med egna alster till tidningensedan förra hälften av 1300-taletUplands-Lagenfornsv. alster, till ala ’(att) föda’; jfr ålder, älska