SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
alteration [-∫o´n] substantiv ~en ~er alt·er·at·ion·en1knappast plur. bestörtning admin.tid.äv. mer stadig­varanderubbning av själslig jäm­vikt sedan 1655av fra. altération med samma betydelse; jfr altererad 2förändring av en ton ett halvt ton­steg upp­åt eller ned­åt admin.tid.sedan 1856till lat. altera´re ’förändra’