SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
amen [am´-el.am`-] interjektion slut­ord i kristen bön relig.I Jesu namn. Amen!säga ja och amen till alltse1ja säkert som amen i kyrkansesäker 2 sedan senare hälften av 1300-taletSvenska Böner från medeltidenfornsv. amen; av hebr. amen ’visserligen; ske allt­så’