SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
amorte´ring substantiv ~en ~ar a·mort·er·ing·enåter­betalning av delar av ett (bank)lån enligt en bestämd plan admin.ekon.tid.JFRcohyponymavbetalning äv. om en­staka av­betalningde slipper amortering den här månadenäv. om det betalade beloppeträntor och amorteringar på bostads­lånet upp­går till 40 000 kr. om åretamortering (av/på ngt)sedan 1800